Showing: 21 - 25 of 25 RESULTS
BrukergruppemøteAgenda 2020

Agenda 2020

Vi har nå hatt en liten samling for å diskutere fremtidige møter og temaer. Og det er en glede å kunne presentere følgende tentative plan for 2020. Påmelding og “call for speaker” detaljer kommer når det nærmer seg. 10 Juni – Automasjon I skyen 30  September – Monitorering og management 25 November – Security in …

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.