Se den tredje sesjonen fra vår første brukergruppesamling. Presentert av Olav Tvedt og Alexander Rødland. En stor takk til Jostein Lid fra SPV som har hjulpet til med innspilling og redigering!

Recommended Articles