Se den første sesjonen fra vår første brukergruppesamling. Presentert av Pål-Erik Winther.
En stor takk til Jostein Lid fra SPV som har hjulpet til med innspilling og redigering!

Recommended Articles