Se den første sesjonen fra vår første brukergruppesamling. Presentert av Pål-Erik Winther.
En stor takk til Jostein Lid fra SPV som har hjulpet til med innspilling og redigering!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.