4 RESULTS
BrukergruppemøteNeste møte blir virtuelt

Neste møte blir virtuelt

Vi i styret har fulgt nøye med på utviklingen og anbefalingene fra myndighetene våre. Når det nå er uttalt at det ikke til tilrådelig med større ansamlinger før tidligst 15 juni, sitter vi igjen med tre alternativer. Vi kan utsett, vi kan avlyse eller vi kan forsøke å gjennomføre det på en virtuell platform. Vi …

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.