Vi i styret har fulgt nøye med på utviklingen og anbefalingene fra myndighetene våre. Når det nå er uttalt at det ikke til tilrådelig med større ansamlinger før tidligst 15 juni, sitter vi igjen med tre alternativer. Vi kan utsett, vi kan avlyse eller vi kan forsøke å gjennomføre det på en virtuell platform.

Vi har altså valgt å forsøke å gjennomføre meetupen den 10 juni på en virtuell platform og gleder oss til å se hvor mange vi klarer å samle til en slik sesjon. Det sier kanskje seg selv at vi ved å gjøre dette også håper på å tiltrekke oss litt deltagere som ellers ikke kunne deltatt og kanskje kan trekke på flere foredragsholdere som nå ikke trenger å tenke på reisekost.

Call for Speakers forblir åpen ut april, og påmelding til eventet blir først lagt ut når vi har agendaen klar. Tema for dagen blir fortsatt “automasjon”.

Vennligh hilsen
Oss i styret!

Recommended Articles

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.