Se den fjerde sesjonen fra vår første brukergruppesamling. Presentert av Lasse Wedø og Alexander Rødland. En stor takk til Jostein Lid fra SPV som har hjulpet til med innspilling og redigering!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.