Showing: 11 - 20 of 25 RESULTS
AutomasjonBrukergruppemøteModern WorkplaceAgenda og registrering for 10. Juni

Agenda og registrering for 10. Juni

Da har vi gleden av å presentere en agenda og en ling for registrering til vårt neste virtuelle møte i denne brukergruppen. Vi holder den virtuell denne gangen, grunnet COVID-19 situasjonen. Derfor håper vi også å få deltager fra andre byer og deler av landet med oss. Registreringen er nå åpen for alle:https://events.eventzilla.net/e/meetup-i-bergen-microsoft-community–automation-online-2138771077 Vi ønsker …

BrukergruppemøteNeste møte blir virtuelt

Neste møte blir virtuelt

Vi i styret har fulgt nøye med på utviklingen og anbefalingene fra myndighetene våre. Når det nå er uttalt at det ikke til tilrådelig med større ansamlinger før tidligst 15 juni, sitter vi igjen med tre alternativer. Vi kan utsett, vi kan avlyse eller vi kan forsøke å gjennomføre det på en virtuell platform. Vi …

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.